Poslovno udruženje.

Vesti

06-09-2011-07-images

D, RUS I TR NE SMATRAJU POVRATKOM TRNZIT KROZ DRŽAVU REGISTRACIJE

Udruženje je dobilo obaveštenje od Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, na sastanku Grupe za drumski transport (CEMT) u okviru Međunarodnog transportnog foruma, koji je održan 25. i 26. septembra 2014. godine u Parizu, a u skladu sa dostavljenim Izveštajem, Nemačka, Ruska Federacija i Turska stavile rezervu na tacku 3.16. Upustva o primeni CEMT multilateralne kvote (13MQguide), odnosno, punu ili praznu vožnju koja se obavlja u tranzitu kroz drzavu osnivanja, nakon maksimalno tri obavljene vožnje, navedene države ne smatraju povratkom. 

PDF prilog28/10/2014

30-05-2012-21-sastanak

REZULTATI MESOVITE KOMISIJE SA R. MAĐARSKOM

U Beogradu, 17. oktobra 2014. godine održan je sastanak Mešovite komisije za drumski saobraćaj između delegacija Republike Srbije i Mađarske.

Pročitaj opširnije »

PDF prilog23/10/2014

30-05-2012-21-sastanak

MEŠOVITA KOMISIJA SA RUSIJOM

Udruženje je od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobilo obaveštenje da je za oktobar 2014. godine (tačan datum sastanka nije preciziran) u Beogradu zakazan sastanak Mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj između delegacija Republike Srbije i Rusije. 

Pozivamo Vas, da nam na osnovu svog iskustva u obavljanju prevoza sa Rusijom, date svoje predloge i sugestije za pripremu platforme za predstojeće pregovore.

PDF prilog08/10/2014

22-06-2011-37-trans

UVOĐENJE NAHNADE ZA KORIŠĆENJE PUTEVA NA TERITORIJI LETONIJE

Udruženje je dobilo obaveštenje od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, da se na putevima na teritoriji Letonije os 01 jula 2014. godine uvodi naplata nahnade za korišćenje deonice magistralnih puteva osim prelaza preko njih uključujući i kružne raskrsnice, komercijalnim vozilima i njihovim kombinacijama sa maksimalnom dozvoljenom masom od preko 3500 kg, a koji si namenjeni ili se koriste za prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Pročitaj opširnije »

PDF prilog30/06/2014

06-09-2011-07-images

IZRADA NOVOG SAJTA

Udruzenje je od Ministarstava gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobilo obaveštenje da zbog izrade novog sajta ministarstva svim dokumentima kao i tabelama za podnošenje zahteva za drugu reviziju Godišnjeg plana raspodele, možete pristupiti na adresi http://ms.mgsi.gov.rs

PDF prilog10/06/2014