Poslovno udruženje.

Principi i pravci delovanja

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  1. Prikuplja i obrađuje naučnu literaturu u oblastidrumskog prevoza u zemlji i inostranstvu i o tome obaveštava sve članice radi unapređenja i poboljšanja poslovanja članica i to u domaćem i međunarodnom prevozu.
  2. Organituje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti drumskogsaobraćaja.
  3. Zastupa i posreduje u ime i za račun Udruženja i članica pred nadležnim ministarstvima, državnim organima, organizacijama, ustanovama i kod drugih udruženja koji su nadležni za donošenje odluka u vezi sa delatnošću članica u zemlji i inostranstvu.
  4. Informiše sve članice o promeni pravnih propisa u oblasti drumskog saobraćaja i bezbednosti saobraćaja i o zakonskim propisima koji su u postupku donošenja.
  5. Sarađuje sa stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave drumskim saobraćajem.