Poslovno udruženje.

Javni oglasi

10-06-2011-54-uniqa-logo

UNIQA osiguranje

UNIQA Group Austria je vodeća osiguravajuća grupa na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Aktivna je u svim područjima osiguranja, tržišni je lider u Austriji u području životnih i zdravstvenih osiguranja i jedan od najvećih imovinskih osiguravača. UNIQA grupa je kompanija s jakom internacionalnom orijentacijom, svesna prednosti i prilika koje nudi tržište srednje Evrope. UNIQA trenutno zapošljava preko 13.000 saradnika i ekskluzivnih partnera, koji širom Evrope brinu o 7,4 miliona klijenata. Svoje proizvode i usluge nudi putem putem brojnih prodajnih kanala (saradnici, brokeri i agencije, banke i direktna prodaja). UNIQA je prema „Shareholder Performance indeksu“ konsalting kuće MERCER OLIVER WYMAN najjače osiguranje u Evropi po povratku investicija. UNIQA je na svim tržištima sinonim za pouzdanost, visok kvalitet usluge, pošten odnos prema osiguranicima i savremene programe osiguranja. U toku najveće ankete klijenata širom Evrope od strane Reader`s Digest, UNIQA je godinama proglašavana za najpouzdaniju osiguravajuću kompaniju/brend u Austriji. UNIQA je i formalno započela poslovanje u Srbiji 7. novembra 2006. godine. Svoje poslovanje u Srbiji ostvaruje kroz dve kompanije - UNIQA a.d.o. koja se bavi poslovima životnog osiguranja i UNIQA neživotno osiguranje a.d.o., cime je UNIQA prva u Srbiji, koja je ušla u završnu fazu podele poslova životnog i neživotnog osiguranja u skladu sa novim propisima.

Ponudom raznovrsnih paketa osiguranja, modernizacijom svojih poslovnica, otvaranjem regionalnih centara, obukom zaposlenih koji su usmereni prema potrebama klijenta, UNIQA u Srbiji građanima i privredi nudi uslugu i proizvode kakve imaju osiguranici širom Evrope.

 

 

UNIQA osiguranje
11070 Beograd, Milutina Milankovića 134g
Kontakt centar: 011/20 24 100
E-mail: info@uniqa.rs
www.uniqa.rs

10/06/2011

10-06-2011-04-DDOR-Novi-Sad-Vez

„DDOR Novi Sad“

Tradicija kompanije „DDOR Novi Sad“ duga je više od 65 godina. Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji. U porodici „DDOR Novi Sad“ nalazi se više od 900.000 klijenata i oko 1.800 zaposlenih i spoljnih saradnika. Zahvaljujući razgranatoj mreži od 24 filijale, 15 ekspozitura, 25 lokalnih kancelarija i 29 poslovnih mesta, „DDOR Novi Sad“ dostupan je klijentima u čitavoj Srbiji. “DDOR Novi Sad“ u narednom periodu planira da ojača tržišnu poziciju u segmentima osiguranja motornih vozila, velikih klijenata i neživotnog osiguranja, kao i da razvija tržište životnog osiguranja. Misija kompanije „DDOR Novi Sad“ je da teži uspostavljanju evropskih standarda poslovanja u osiguranju, i da teži stalnom razvoju i rastu delatnosti osiguranja u Srbiji. Vizija kompanije „DDOR Novi Sad“ je da zadrži vodeću poziciju na tržištu osiguranja, sa realnim tržišnim učešćem na stabilnim osnovama.

 

 

Bulevar Mihajla Pupina 8
21000 Novi Sad
+381 21 4886 000
www.ddor.rs

10/06/2011